Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleriyle alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, alanlarında özel kurum ve kuruluşlar oluşturabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular.

Sosyal Hizmet Bölümünde yer alan sosyal hizmet uygulaması, müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır. İlk yıldan itibaren öğrencilere farklı alanlardaki uygulama modelleri tanıtılmaktadır. Teori, araştırma ve uygulama, çağdaş bir anlayışla bütünleştirici bir modelde değerlendirilir. Amaç, öğrencilerin sosyal hizmet uygulamalarıyla birlikte temel teorileri, kavramları ve analiz araçlarını öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bölüm Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği (European Association of Schools of Social Work) EASSW Üyesidir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kreşler ve gündüz bakımevleri, Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakımevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, hastaneler, Cezaevleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, yerel yönetimlerin ilgili birimleri Sosyal Hizmetler Uzmanlarının çalıştıkları başlıca kurumlardır. Bölüm mezunları kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı görevlerini üstlenebilirler.

Şimdi Başvur
Bize Sor