Kabul

Lisans

Online başvuru işlemlerine başlamadan önce lisans programlarına başvuru için istenen belgeleri ve kabul şartlarını inceleyebilirsiniz.

 • High School Diploma Diploma

  Aday öğrenci uluslararası sınav ve diploma türlerine göre mezuniyet belgesinin bir kopyasını online başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekir.

  Online başvuru esnasında adayın lise diploması mevcut değil ise geçici mezuniyet belgesi ve her yıl için ayrı ayrı not ortalamasını belgeleyen evraklarını ve isteğe bağlı olarak, SAT vb. gibi diğer sınav sonuçlarını sisteme yüklemesi gerekir. İngilizce olmayan belgelerin noter onaylı İngilizce ya da Türkçe tercümeleri sisteme yüklenmelidir.

 • Transcript Not Dökümü

  Her akademik yıl için ayrı ayrı lisede aldığı dersleri belgeleyen güncel transkriptinin bir kopyasını sunması gerekmektedir.

 • Passport Pasaport

  Aday, geçerli pasaportunun kimlik sayfasının bir kopyasını sisteme yüklemelidir.

 • Language Test Dil Yeterlik Belgesi

  Muafiyetler için geçerli sınavlar ve asgari başarı puanları aşağıda belirtilmiştir.

  Fakülte/Program MÜ Hazırlık Sınıfı Asgari Başarı Puanları YDS YÖKDİL KPDS ODS PTE TOEFL iBT IB Diploma (7 üzerinden)
  Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce öğretmenliği Programına kayıtlı öğrenciler için 70 75 75 90 6
  Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
  Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
  Iletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümüne kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüne kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
  Tıp Fakültesine kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
  Diğer Fakülte/Yüksekokullara kayıtlı öğrenciler için 55 60 55 72 4

  Adayın herhangi bir dil yeterlilik belgesi sunmaması durumunda Maltepe Üniversitesi'nde yapılan yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda belirtilen minimum puanı alan adaylar İngilizce Hazırlık okumadan başvurdukları programda öğrenim görmeye başlar.

  Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adayların Türkçe dil yeterliğini belgeleyen TÖMER sınav puanını sunması gerekmektedir. Kabul için gerekli TÖMER puanı en az B2 seviyesidir. (Test puanının en geç kayıt sırasında sunulması gerekmektedir.)

 • Other Documents Diğer Belgeler

  Lise diplomasının haricinde ulusal (YÖS gibi) ya da uluslararası sınav sonuçlarına (SAT, GCE A Level, Uluslararası ve Avrupa Bakaloryası) sahip olan aday öğrenciler ilgili programa ait belgesinin bir kopyasını online başvurudaki Diğer Belgeler bölümüne yüklemesi gerekir.

Şimdi Başvur
Bize Sor