Kabul

Lisansüstü

Yüksek lisans veya doktora programlarına başvuran uluslararası öğrencilerin aşağıdaki belgeleri ve kabul koşullarını sunmaları gerekmektedir.

 • Diploma Diploma

  Aday yüksek lisans veya doktora programına başvuruyorsa, online başvuruda lisans veya yüksek lisans diplomasının bir kopyasını sisteme yüklemelidir.

  Diplomaların İngilizce harici bir dilde olması durumunda apostilli ve noter onaylı Türkçe çevirilerinin online başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.

 • Not Dökümü Not Dökümü

  Aday yüksek lisans veya doktora programına başvuruyorsa, not dökümünün İngilizce ya da Türkçe harici bir dilde olması durumunda not dökümünün noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisini online başvuru sistemine yüklemelidir.

 • Passport Pasaport

  Aday, geçerli pasaportunun noter tasdikli kopyasını online başvuru sistemine yüklemelidir.

 • Dil Yeterlik Belgesi Dil Yeterlik Belgesi

  Eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programları için YDS / YÖKDİL, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları kabul edilmektedir. Kabul edilen minimum puanlar ve geçerlilik süreleri aşağıdaki gibidir.

  Sınav Adı Minimum Puan Geçerlilik Süresi
  YDS/YÖKDİL 55 puan 5 yıl
  TOEFL iBT 66 puan 2 yıl
  PTE Akademik 60 puan 2 yıl

  Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran adayların Türkçe yeterliklerini ölçen Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) puanını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kabul edilen minimum test puanı B2’dir.

  Online başvuruda geçerli bir yeterlik belgesi sunamayan adaylar Maltepe Üniversitesi'nde yapılan TÖMER Sınavı’na girebilirler. İstenen dil yeterlilik puanını karşılayamayan adaylar, öğrenimlerinin ilk yılında TÖMER’de Türkçe dersi alabilirler.

  Maltepe Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçe olan bir programa başvuran adaylar, Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir lisans programından mezun olmaları durumunda TÖMER Sınavı’ndan muaf tutulurlar.

 • Niyet Mektubu Niyet Mektubu

  Adayları daha yakından tanımak için akademik geçmişleri, başarıları, akademik ilgi alanlarını ve ilgilendikleri yüksek lisans / doktora programına başvuru amacını anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenmektedir.

 • Ek Belgeler Ek Belgeler

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı (Tezsiz) Lisans seviyesinde pedagoji formasyon sertifikası olan adaylar bu programa başvurabilir.
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (Tezsiz) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji programlarından mezun adaylar bu programa başvurabilir. 

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı (Tezli) Pedagoji formasyon sertifikası olanlar bu programa başvurabilir.
  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı (Tezli) (IB Sertifikalı) • Pedagoji formasyon sertifikası olanlar bu programa başvurabilir.
  • Programa başvuran adayların şu İngilizce dil yeterlik belgelerine ve puanlarına sahip olmaları gerekir. YDS/YOKDIL: 70; TOEFL IBT: 84, PTE Akademik: 71
  • Dil yeterlik puanı olmayan adaylar, üniversite tarafından uygulanan dil yeterlik sınavlarına katılabilir.
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (Tezli) Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ya da Psikoloji bölümü mezunları bu programa başvurabilir.
  Psikoloji Programı (Tezli) (Seçmeli: Gelişimsel Psikoloji) Psikoloji, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ya da Gelişimsel Psikoloji mezunları bu programa başvurabilir.
  Klinik Psikoloji Psikoloji bölümü mezunları bu programa başvurabilir.
  Klinik Psikoloji (Beden Psikoterapisi Sertifikalı) • Psikoloji bölümü mezunları bu programa başvurabilir.
  • Programa başvuran adayların şu İngilizce dil yeterlik belgelerine ve puanlarına sahip olmaları gerekir. YDS/YOKDIL: 70; TOEFL IBT: 84, PTE Akademik: 71
  • Dil yeterlik puanı olmayan adaylar, üniversite tarafından uygulanan dil yeterlik sınavlarına katılabilir.
  İngilizce Öğretmenliği Programı (Tezli) • İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı mezunları bu programa başvurabilir.
  • Programa başvuran adayların şu İngilizce dil yeterlik belgelerine ve puanlarına sahip olmaları gerekir. YDS/YOKDIL: 55; TOEFL IBT: 66, PTE Akademik: 71

  Doktora Programları

  Psikoloji Doktora Programı (Seçmeli: Gelişimsel Psikoloji) Psikoloji Bölümü mezunları bu programa başvurabilir.

  Transfer öğrencilere özel başvuru açılmamaktadır. Maltepe Üniversitesi'ne transfer olmak isteyen uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru tarihlerini takip ederek yukarıda açıklanan belgelerle başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

Şimdi Başvur
Bize Sor